На дебати в София

На тазгодишното Национално ученическо състезание по дебати (5-7 май, София), което е най-масовото досега, училищният Клуб по дебати беше представляван от отбор в състав: Стефани Лалева (11.а), Симона Стефанова (11.а) и Мария Ковачева (9.а). Състезанието се проведе в Софийския университет, всичките 50 отбора преминаха през 5 състезателни кръга, като някои от темите бяха предварително обявени, а за необявените имаше по един час за подготовка. Ето темите:

* ТП вярва, че когато става въпрос за запазване на застрашени видове, частни организации са по-добри от държавата
* ТП вярва, че е морална облигация на либералите от източноевропейските държави да останат в родината си вместо да емигрират в програсиращи западни държави
* ТП вярва, че държавите от Югоизточна Азия трябва да забранят на своите граждани да мигрират към държави с високи нива на експлоатация на техните граждани (Катар, Саудитска Арабия и т.н.)
* ТП ще задължи новинарски платформи да оперират като организации с нестопанска цел
* ТП ще позволи на компании да купят правото да управляват градове, които са в тежко икономическо състояние

Да влезеш в обувките на другия

На 02.05.2018 г., Ден на ученическото самоуправление, имах възможността да бъда Председател на общинския съвет в град Троян за един ден. Денят ми мина заедно с г-жа Михайлова, г-н Пенков и Кмета за един ден – 12-класника от СУ “Васил Левски” Петър Аврамски. Сутринта бяхме на ежемесечното заседание на Общината, на което се обсъждат плановете и целите за месеца. Беше интересно да чуя и разбера за всички процеси и дейности, които се извършват в града ни. След това присъствахме на конференция в Ловеч за икономическото развитие, където бяха също г-н Терзийски – областен управител и г-н Тодоров – зам.-областен управител. Имахме удоволствието да се срещнем с министъра на икономиката. Вечерта в гр. Троян открихме изложба, посветена на побратимяването на Троян с руския град Кашира. За мен денят беше натоварен, а за г-жа Михайлова, по нейни думи, е бил един от спокойните. Радвам се, че имах възможност да се запозная с дейността и функциите на Общината отблизо. Винаги е хубаво да влезеш в обувките на другия и да научиш повече!

Симона Стефанова, 11.а клас
 
 

„Новите психоактивни вещества и как да се предпазим от тях“ – ученически предложения

Дискусионен уъркшоп с ученици от 8. до 11. клас от училищата в общината на тема:
„Новите психоактивни вещества и как да се предпазим от тях“, организиран от ОбКБППМН – гр. Троян  и проведен на 25.04.2018 г. в Информационно-културен център – Троян

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

1. Какво можем ние като младежи да направим, за да предотвратим употребата на нови психоактивни вещества? 
 
– Постоянно да се информираме /актуална информация/;
– Да внимаваме в каква среда /компания/ можем да попаднем;
– Да се обърнем към полицията;
– Сформиране на групи за взаимопомощ, които да насърчават децата да споделят проблемите;
– Създаване на младежки организации, където да се разпространява информация за последствията от използването на наркотици;
– Участие в кампании с цел информиране и предотвратяване;
– Ако разберем, че някой познат се нуждае от помощ, да информираме институциите – училище, полиция, лекари, които могат да окажат адекватна помощ на зависимия, както и да разговаряме с него;
– Да даваме личен пример.

2. Какво може да направят училището и местната общност, за да предотвратят употребата на новите психоактивни вещества? 
 
– Различни рекламни кампании – филми, дискусии и др., както за ученици, така и за родители, които да информират за вредата от наркотиците;
– По-често да се организират такива дискусии;
– Децата да бъдат информирани от ранна възраст чрез лекции и мероприятия;
– Повече контрол от страна на родителите;
– Да се правят тестове за употреба на наркотици в началото на учебната година;
– Срещи разговори с хора, употребявали наркотични вещества;
– Организиране на събития – спортни състезания, конкурси, олимпиади и др.;
– Обучения по метода „Връстници обучават връстници“;
– Стриктни проверки от органите на реда;
– Организиране на курсове за родители;
– По-строги закони.

Математически награди

Четирима наши ученици са лауреати на Великденското математическо състезание, проведено на 21 април. Това са: Деница Бецова, 4-ти клас (I място), Мартина Койнова, 5-ти клас (I място), Деян Христов, 9-ти клас (I място) и Йордана Лучева, 6-ти клас (II място).

Троянският Гергьовден

* Полк. Лъчезар Марковски: „Българските войници и офицери изпълниха на Дойран с чест своя дълг към родината и към българския идеал за единна и обединена България“
Велик е нашият войник
Почетният караул пред паметника на падналите за Майка България троянци, 6 май 2018 г.
И ТОЗИ троянски Гергьовден, 6 май 2018 г., макар и не тъй многолюден както в други години, премина по обичайния начин – с много достойнство, респект и…