Разпитват Кьовеши за корупция на 7 март

Бившата ръководителка на румънската антикорупционна агенция и настоящ кандидат за главен прокурор на ЕС Лаура Кьовеши ще бъде извикана на ново изслушване в Отдела за разследване на магистратите по дело, в което е заподозряна във вземане на подкуп, злоупотреба със служебно положение и лъжесвидетелстване, съобщава информационният сайт Зиаре.

Сайтът отбелязва, че изслушването ще бъде точно на 7 март, когато се очаква Брюксел да реши какви ще бъдат следващите етапи от процедурата за избор на европейски главен прокурор.
„Научих първо от пресата, после получих и официално призовката за 7 март“, потвърди Кьовеши за Зиаре.
Делото срещу Кьовеши се базира на жалба на бившия депутат Себастиан Гица, който избяга в Сърбия, след като бе изпратен на съд по няколко дела за корупция. Той твърди, че през 2011 г. Кьовеши е поискала от него 200 000 евро за връщането от Индонезия в Румъния на бившия финансов директор на рухналия Национален инвестиционен фонд Николае Попа, който бе осъден на 15 години затвор.
Предишното изслушване на Кьовеши беше на 15 февруари, когато тя трябваше да замине за Брюксел, за да участва в процедурата по селекция на бъдещия главен прокурор на Европейската прокуратура. Тя събра най-много гласове след изслушването в две комисии на Европейския парламент.
Зиаре отбелязва, че следващото изслушване на 7 март съвпада с важна среща в Брюксел във връзка с кандидатурата на Кьовеши. Тогава председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще представи резултата от вота пред Конференцията на председателите, включваща председателя на ЕП и лидерите на политическите групи.
Конференцията на председателите ще реши следващите етапи от процеса на определяне на главния прокурор на ЕС, посочва сайтът.

Паднаха маските на задкулисието, в основата …

Всички разбрахме, че в Чифлик няма проблем с водата, а проблем с отношенията между хотелиерите! Ако едни са се възползвали и са заобиколили закона, като са узаконили хотелите си с чужд водоизточник в зона, в която общината няма изградена субструктура, то днес след като са прекратили това статукво, пришиват проблема на Кмета! Това е потресаващата картина в Чифлик, която в никакъв случай не е от компетентността на Кмета. Такива ситуации има и в бившите стопански дворове на ТКЗС (с водата и тока) и т.н., но това също не е тема на общината.

Ето и позицията на Община Троян по въпроса с проблема в Чифлик:

Хотели „Алфаризорт“ и „Фея“ във вилна зона „Чифлик-басейна“ са разрешени и през 2001 г. и 2008 г. са въведени в експлоатация. За тези и още няколко обекта, е одобряван Подробен устройствен план, одобрявани са проекти, издавано е строително разрешение и накрая са въведени в експлоатация. Още при одобряването на подробните устройствени планове (ПУП), неделима част са схемите на мрежите на техническата инфраструктура за ВиК и електроснабдяване.

Тъй като във вилна зона „Чифлик“ няма мрежа на ВиК „Стенето“, гр.Троян, което е удостоверено с печат на чертежите на ПУП, собствениците са били длъжни да предвидят друг законов начин за водоснабдяване и заустване на отпадните води, или да спрат намеренията си да строят хотели. Тогава те са избрали да се водоснабдят със студена вода от съществуващи водоземни съоръжения от р. Козещица и водопреносна мрежа, която е стигала до хотел „Балкан“ и сключват Договор за наем на водоснабдителната система с „ДАД“ ООД. Този договор е едно от основанията Басейнова дирекция Плевен да издаде на хотелите Разрешително за водовземане от реката.  Въвеждането на хотелите в експлоатация е станало след прилагането и на това разрешително.

През 2017 г.  хотелите „Алфаризорт“ и „Фея“ се отказват да подновят договорите си с „ДАД“ ООД и предявяват претенции към Община Троян да бъдат водоснабдени. „Алфаризорт“, „Фея“ и „ДАД“ ООД влизат в остър спор за собствеността на водоизточника и мрежата. Следват сигнали до Прокуратурата, ДАНС, Басейнова дирекция, МРРБ, МОСВ, Областен управител, Община и всички други институции. Упражнява се институционален и обществен натиск върху Община Троян да обяви водоизточника за своя собственост. Всички посочени институции изразяват становище, че без съдебно решение Общината няма законово основание да направи това. Общо е становището на институциите, изразено на среща при Областния управител, че действия могат да бъдат предприети след приключване на проверките. Воденото по сигнали на „Алфаризорт“ и „Фея“ досъдебно производство от Районна прокуратура Ловеч е прекратено. В момента преписката е в Национална следствена служба.

 

Защо въпреки желанието на Община Троян да съдейства за разрешаване на трупаните с десетилетия проблеми все още няма внесен окомплектован инвестиционен проект за новите намерения на хотелиерите?

Тези два хотела („Алфаризорт“ и „Фея“), приели да инвестират и въвели в експлоатация хотелите си с ВиК мрежа по един ред, започват да търсят от Община Троян да им изгради външната водопроводна мрежа с публични средства по друг ред и разпоредби, приети в Закон за водите след 2009 г.

Съзнавайки отговорността си за бизнеса на хотелите в Чифлик и запазвайки мълчание при всички несправедливи обиди, за да не уронва имиджа на Чифлик, в Общината за първи път през 2017 г., по предложение на кмета на Общината, бе одобрен подробен устройствен план – Схеми на техническата инфраструктура за Водоснабдяване с питейна и термална води, Електрозахранване, Канализация и пречистване на отпадни води на имоти, за имоти и обекти във вилна зона „Чифлик-басейна“. Още тогава беше осигурена възможност собствениците да внесат инвестиционен проект, съобразен с нормативните изисквания за изграждане на общ колектор и да го реализират.

Въпреки че това е тяхно искане от 2017 г., до този момент не е внесен окомплектован инвестиционен проект за новите намерения на хотелиерите.

Община Троян продължава да търси алтернативни решения за водоснабдяването и е предприела конкретни действия.

В търсенето на алтернативни решения за водоснабдяване Община Троян е предприела действия за продължаване срока на действие на Разрешително №11110039/09.07.2009г. за водовземане от съществуващо дънно водохващане „Къси дял“, като друг алтернативен вариант за бъдещо водоснабдяване на вилната зона с.Чифлик. То се намира от дясната страна на р. Б.Осъм и е било съществуващо по време на ТКЗС, използвано е в бившия стопански двор. Това разрешително от 2009 г. е получено във връзка с частна инициатива за построяване на пет хотела и една къща за гости на територията на бившия стопански двор, която не е осъществена. Техническото решение, за водоподаване извън бившия стопански двор, ще бъде сложно, тъй като водата ще бъде доведена до границата на селото и вилната зона. Така няма да се използва по-лесния гравитачен път на водата, а следва с помпени станции да бъде изкачвана за по-високото ниво на вилната зона. Община Троян продължава да полага усилия за разрешаване на казуса с водоснабдяването.

 

 

 

 

Община Троян реализира всички дейности по повишаване на енергийната ефективност на блоковете „Строител“ и 15 в ж.к. Лъгът. Предстои символично откриване

В края на миналата и началото на настоящата година бяха въведени в експлоатация и последните две многофамилни жилищни сгради, изпълнявани на територията на община Троян по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са бл. 15 в ж.к. „Лъгът“ и бл. „Строител 2“. Програмата стартира през 2015 г., като беше насочена към повишаване на енергийната ефективност на старите и големи панелни сгради.

Многофамилна жилищна сграда, намираща се ж.к. „Лъгът“, бл. 15 се състои от четири секции с различна етажност, със самостоятелни входове отвън. Секции „А“ и „Б“, състоящи се съответно от 6 и 7 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, са построени в периода 1975 г. – 1976 г., а „В“ и „Г“, състоящи се съответно от 5 и 6 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, в периода 1986 г. – 1987 г. Разгънатата застроена площ на сградата е 5 743,74 кв.м., като в нея са обособени общо 72 апартамента.

Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски“ № 336 в гр. Троян (бл. „Строител 2“), се състои от 8 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, с два самостоятелни входа. Конструкцията ѝ е изпълнена по конструктивна система ЕПЖС. Сградата е въведена в експлоатация през 1975 г. Разгънатата ѝ застроена площ е 3 513,68 кв.м., като в нея са обособени 46 обекта с жилищно предназначение.

Съгласно изготвените техническо и енергийно обследване, по Програмата и за двете жилищни сгради са изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, а именно: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на дограмата; подмяна на осветителните тела в общите части с енергоспестяващи с вграден сензор „движение”. Също така е възстановено бетоновото покритие на армировката по плочите на балконите и са репарирани увредените участъци на елементи от конструкцията. Обновени са и общите части на двете сгради, включващо: подмяна на покривната хидроизолация, включително над входовете и козирките над последните етажи; подменени са ламаринените шапки по бордовете, улуците и водосточните тръби; подменена е мълниезащитната и заземителна инсталация; освежени са стълбищните клетки на всеки вход.


В рамките на сключените договори за целево финансиране по Програмата, дейностите за всяка сграда включваха: изготвяне на техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, в т.ч. архитектурно заснемане; изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор; дейности, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи и с въвеждането на обекта в експлоатация. Разходите за обновяване на сградите представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците.

Общата стойност на разходите за всички дейности за бл. 15 в ж.к. „Лъгът“, възлиза на  874 668,87 лв., а за бл. „Строител 2“ е в размер на 487 006,13 лв. Изпълнител на строително-монтажните работи за бл. 15 беше „НСК София“ ЕООД, гр. София, а на бл. „Строител 2“ ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян. През 2017 г. и 2018 г. по Програмата бяха завършени бл. 219 и бл. 13 в ж.к. „Лъгът“, както и бл.3 в ж.к. „Младост“ на обща стойност 1 687 529,94 лв.

Предстои символичното откриване на двете завършени сгради, при което кметът Донка Михайлова ще връчи официално издадените разрешения за ползване на сградите. Община Троян и ОП „Комунални услуги“ ще реализират и допълнителни дейности за облагородяване на пространството при жилищните сгради.

 

Изложбата, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, ще бъде открита в Разград

В навечерието на националния празник – Трети март, Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен ще открие изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Мото на изложбата са думи на Васил Левски: „Всичко се състои в нашите сдружени сили“.

Експозицията е организирана от Народното събрание на Република България със съдействието на Държавна агенция „Архиви“ и Областните администрации и се представя във всички областни центрове.
В Разград изложбата е подредена в стъклената зала на Художествената галерия „Проф. Илия Петров“. Към паната, предоставени от парламента, ще бъдат включени и експонати от Регионалния исторически музей, свързани с депутатите от Разградски регион, участвали в заседанието на Учредителното събрание.

Откриването на изложбата е в 17.00 часа. Експозицията ще остане в Художествената галерия до 7 март 2019 г.

До края на деня ще бъде възстановено движението през Троянския проход за превозните средства до 12 тона

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски провери работата на пътноподдържащите фирми, които през миналата седмица започнаха разчистването на пътя през най-високия проход в Стара планина.

Специализирани машини работят от двете страни на прохода и имаме уверението, че до края на деня Троян – Кърнаре ще бъде отворен за автомобилите до 12 тона за пътуване при зимни условия, съобщи председателят на УС на АПИ Георги Терзийски. Той подчерта, че най-критичният участък е от края на горския пояс до билото на Беклемето от северната страна на прохода. Роторните машини работят, за да разширим габарита на пътя и да улесним пътуването на гражданите за предстоящите почивни дни и честванията за Националния празник – 3 март, подчерта Терзийски. През зимните месеци трафикът през Троянския проход бе ограничен, за да се гарантира безопасността на шофьорите, поради силния вятър, снеговалежите и натрупаните преспи на места до 3-4 метра. Разчистването на пътното платно се извършва от специализирани машини – роторен снегорин, грейдери, багери и т. н. С пускането на трафика през Троянския проход ще се улесни пътуването на шофьорите от областите Ловеч и Пловдив, както и връзката между Северна и Южна България.

ПРЕСЦЕНТЪР АПИ 28.02.2019 г.