Всички публикации от TroyanPress

За трета поредна година се осъществи събитието Арт Пленер ВИЛА ЧЕРВЕН в град Тетевен

На 12 октомври – Деня на българската община, д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, присъства на откриването на изложба с творби, изработени по време на Арт Пленер Вила Червен 2018 ,,Есенни миражи“. Ръководството на Община Тетевен освен с изпълнението си на основните си дейности като орган на местната власт, подкрепя и участва в организирането на различни културни и спортни мероприятия.

Част от творбите, които бяха представени на изложбата в Художествената галерия при НЧ „Съгласие – 1869 г.“, бяха изработени от детски ръце с много усмивки, като децата от НУ ,,Хаджи Генчо“ гр. Тетевен, твориха с интерес и вълнение. Те имаха възможността на 10 и 11 октомври в салона на Община Тетевен, да се докоснат до различни текстилни техники, които се изучават в Националната Художествената Академия.

В Арт Пленер Вила Червен 2018 ,,Есенни миражи“ бяха представени три техники. Първата техника бе ръчна хартия, представена от Адела Горанова от рециклирана хартиена каша. Втората техника бе рисувана коприна, представена от Лора Динева. Третата техника бе сухо плъстене с вълна, представена от Даяна Прокопова. Тези текстилни техники са използвани и открити още от древността и намират употреба и в наши дни. Днес се използват предимно като изразно средство в текстилното изкуство.

Събитието бе организирано за трета поредна година. Участници в Арт Пленер Вила Червен 2018 бяха проф. Вихрони Попнеделев, завеждащ Катедра Специалност Текстил, Изкуство и Дизайн в Национална Худовествена Академия, доц. д-р Вержиния Маркарова – преподавател Текстил, Изкуство и Дизайн, Росен Тошев – Старши преподавател Живопис, катедра Керамика.

Организатори на събитието бяха Община Тетевен и Вила Червен – Тетевен. За пореден път Кметът на Тетевен доказа своята съпричастност към развиването и запазването на талантите на децата на Тетевен.

В Деня на българската община беше открита обновената сграда на троянската администрация

В Деня на българската община, 12 октомври, и в навечерието на 150-та годишнина от обявяването на Троян за град беше открита обновената сграда на троянската администрация. След изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“, сградата на Община Троян е с нов облик.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 956 582,66 лв.

Сградата на Общината вече е с повишена енергоефективност и подобрени условия за работа.

В празничния ден, на огромен  екран,  троянци видяха за първи път рекламно видео за юбилейната годишнина на града, което приканва туристите да посетят Троян с едни от най-любопитните сред „150 причини да посетиш Троян“.

Открит бе и изцяло обновеният Център за обслужване на гражданите, със средства от общинския бюджет и програма „Красива България“. Община Троян е сред първите административни структури предлагащи комплексно административно обслужване на гражданите. Обновеният център предлага условия за още по-добри административни услуги.

 

 

Усещането за общност е най-ценният капитал на троянци

– Г-жо Михайлова на 14 октомври ще отбележите знаменателен юбилей – 150 години от основаването на Троян. Кои са главните инициативи, посветени на тази годишнина?
– Посветихме на юбилейната годишнина изграждането и обновяването на 15 общински обекта. Сред тях са най-значимите ни културни обекти – Музея на приложните изкуства, Народното читалище „Наука“, Художествената галерия „Серякова къща“. Реконструирахме изцяло и сградата на общината. С изцяло нова визия е центърът за обслужване на гражданите. Приключваме с изграждането на нов малък кооперативен пазар, стартира и изграждането на дневен център за деца с увреждания.
Само тази юбилейна инвестиционна програма е за около 8 млн. лв.
– Сравненията между началото и днешния ден на Троян, като че ли са неуместни. Но все пак бихте ли илюстрирали бурното развитие на града в последните години с няколко факти и цифри?
– Най-радостното е, че през последните 6 години, в които аз съм кмет, безработицата спадна почти двойно – от 7,2% на 4,4%.На практика незаети хора в община Троян почти няма. Много висока е и инвестиционната активност в общината. Ще посоча само два факта в подкрепа на тази тенденция: през тази година строителните разрешения, които сме издали, и въведените в експлоатация обекти са се увеличили двойно в сравнение с миналата година. Средствата, които вложихме в подобряване на общинската инфраструктура, изграждането и обновяването на различни обекти само от европейски програми за тези 5-6 години надхвърлят 70 млн. лв. И мога съвсем отговорно да го кажа – тези средства са усвоени по един почтен и добросъвестен начин в интерес на гражданите. Искам да спомена и един друг, много радостен факт – за пръв от 15 години през 2017 г. новородените бебета в Троян надхвърлиха цифрата 300.
– Съвсем наскоро на Есенния технически панаир едно от емблематичните троянски предприятия – „Елпром“- получи 4 златни медала и то за иновативни в световен мащаб изделия. Имате ли някакви, само Ваши секрети в подкрепата и стимулирането на бизнеса в общината?
– Стараем се да поддържаме работещи и ефективни контакти с местния бизнес. Правим го с взаимното разбиране, че само заедно, местна власт и бизнес, можем да постигаме успехи.
С тази цел създадохме един много добър модел на взаимодействие – Консултативен съвет на бизнеса. Това е обществен, доброволен орган в помощ на кмета, в който обсъждаме най-важните въпроси и проблеми на общинската политика – бюджет, местни данъци и такси, инвестиции, административно обслужване, т.е. всичко онова, което създава благоприятна среда за бизнеса. Значително подобрихме инфраструктурата в бизнес-зоните в града, подкрепяме изцяло нововъзникващи фирми и производства.
Община Троян беше една от първите, която въведе комплексното административно обслужване, работим много активно и за бъдещото електронно управление.
– Кои са личностите, оставили трайна диря в развитието и утвърждаването на Троян като един от най-будните български градове ?
– Този дълъг списък от умни и предприемчиви троянци винаги започва с името на Иван Хаджийски, първият български социолог, описал бита и душевността на българския народ по един неповторим начин. Историята помни още редица троянци, оставили трайна диря в живота на общината и на България. Един от тях например е Калчо Хаджикалчов, виден български дипломат, с голям принос за постигане на независимостта на България. Васил Цвятко пък, съборил своя дом, който пречел на трасирането на важна улица, и така дал личен пример на троянци в изграждането на новия, модерен град. Няма да пропусна и името на Димитър Гемиджийски, кмет на Троян, въвел новото, модерно градоустройство, с пословична любов към града.
– Има ли специални инициативи, посветени на тези умни и предприемчиви люде в юбилейната година?
– В последните години троянци възродиха традицията на дедите си – да дават от себе си за просперитета и прославата на своя град. Паметниците и паметните знаци за увековечаване на тези видни личности изграждаме изцяло с лични средства, които набираме в различни благотворителни кампании.
Миналата години изцяло възобновихме Паметника на загиналите във войните. Храбрите троянци, воювали в състава на 34-ти Троянски полк, са се отличили особено в Дойранската епопея и много от тях са оставили костите в тази битка за Отечеството.
Тази година отново с дарителски средства изградихме паметник на генерал Владимир Вазов. И двете дарителски кампании бяха проведени с активното участие на един виден български дарител – проф. Иван Гаврилов. В навечерието на тазгодишния празник открихме барелеф на акад. Ангел Балевски, изтъкнат български учен, оставил трайна следа в историята на БАН като неин дългогодишен председател.
– Кое според вас обединява тези умни и предприемчиви люде и днешните троянци ?
– Най-важното наследство, което ценим и съхраняваме и днес е усещането за общност, така характерно за нашите предци.
Това единение ни позволява, независимо от политически, верски, социални и други различия, да бъдем заедно и да работим усърдно за развитието на града и общината. Това, според мен, е най-ценният капитал на троянци, който ще предадем и на следващите поколения.
Нашите предци са били предприемчиви люде, които са намирали верни отговори на трудни решения. Мисля, че това важи с пълна сила и за днешните лидери и стопани на града и общината.
– Неотдавна премиерът Борисов даде за пример взаимодействието между централната и местната власт в Троян за развитието на града. Каква е рецептата ви за този синхрон между един кмет от опозицията и изпълнителната власт?
– Рецептата е много проста. За да се докаже и да успява, един кмет от опозицията трябва да работи с много повече професионализъм и експертност, да влага двойно повече усилия. Троян има значителни инвестиции от различни финансови източници, най-вече европейски. Но не е получил и стотинка даром, без правила и ясни критерии. Ние просто сме длъжни да представяме безспорни, доказано добри проекти,за да издържат и на най-строгата оценка.
– Какво бихте посъветвали онези, които правят голямата политика в държавата?
– Да се вгледат в примера на троянци. Да работят не за разделение, а за изграждане на чувство за общност. Да подкрепят и стимулират предприемчивостта на българите.
– Кои ще бъдат акцентите на вашата работа като кмет през последната година на вашия мандат?
– Ще продължим изграждането на общинската инфраструктура. След като изцяло обновихме водоснабдителната и канализационна мрежа, усилията ни ще бъдат насочени към обновяване на улиците в града и общинската пътна мрежа между селищата в общината. Имаме да решаваме тежки проблеми по пълноценното събиране и оползотворяване на битовите отпадъци в общината и това ще бъде един от приоритетите ни в последната година на нашия мандат.
Разбира се, ще продължим да подкрепяме развитието на бизнеса, образованието, културата и спорта в общината.
– Имате ли желание да се кандидатирате за кмет на Троян трети мандат? От какво ще зависи избора ви?
– Рано е да давам отговор на този въпрос. Изборът ще зависи най-вече от моята самооценка доколко полезна съм била на моята община и на хората в нея. Длъжна съм да направя конкретен и много честен анализ доколко успешна съм била в поставянето на целите и тяхното изпълнение в интерес на гражданите. Едва тогава ще взема моето решение дали да се кандидатирам или не.

 

Матей Бонев, standartnews.com

Елпром Троян превърна града във водещ индустриален център

Символ на индустрия 4.0

След няколко дни – на 14 октомври, Троян ще отпразнува своята 150-годишнина от обявяването му за град. Какво обаче е дал Троян на България, на Европа, на Света, това е въпросът. Градът е своите символи, които го правят разпознаваем. Една нация обаче се измерва по технологичния й напредък, а Троян е сред признатите лидери в четвъртата индустриална революция – Industry 4.0.

През 1868 г. някогашните предприемчиви троянци поискали от Мидхат паша – русенски валия по онова време – да се даде на Троян градски статут с ясното съзнание, че това ще промени битието им, ще установи връзки с провинциите на империята и с европейските страни, ще доведе търговци в града, ще им отвори достъп до пазари и тържища. По това време в града процъфтяват занаятите и занаятчии и търговци участвали в големи и локални панаири, предлагайки за продан калпаци, грънци, обработени кожи, бакърени произведения.

Наложило се за кратко време да построят конак за мюфтията, за да може ферманът да стане факт. Пак заедно строили „жълтото училище” – „най-забележителната сграда в градеца”, както пише Захари Стоянов. Защото троянци съзнавали, че бъдещето на децата им е свързано с грамотността и знанието. Много от важните за града неща в 150-годишния път на Троян хората са правили заедно: електрическата централа и електропреносната мрежа, сътворена с претопения бакър от домовете; мостовете, изградени на съседски начала; паметникът на загиналите във войните троянци, издигнат със събраните доброволни дарения; епичната борба за пълна гимназия в Троян и още, и още. Тук ще се спрем върху символите на града, които са непроменени и до днес. Всички разпознават троянската сливова ракия, троянската керамика, троянските мебели и естествено електромоторите на Елпром Троян.

Ако икономическите отношения са имали общоприетия профил за страната и са се разпростирали върху земеделието, занаятите и търговията, които били характерни за Троян, то след 1929 г. всичко ще се промени. Тук в историята на града влиза втората индустриална революция -електрификацията, за да може години по-късно Троян вече да бъдеопределян като водещ индустриален център на България.

Той става третият електрифициран град в България. Това е началото на електротехническата промишленост, която намира своя дом в града, под името Елпром Троян. Днес заводът остава не само символ на електротехническата промишленост, но и световен лидер в последната индустриална революция, което прави Троян съпоставим с високотехнологичните градове.

Елпром Троян е определян като пионера във втората индустриална революция, лидера в третата индустриална революция у нас и на Балканите, а днес заводът е един от световните символи на четвъртата индустриална революция. Водещите държави се характеризират с високата степен на образованост на населението, с индустриализацията и високи технологии, а Троян има всички предпоставки да е такъв град.

Зад всичко това стои троянецът– от миналото и от настоящето.

Местните хора с гордост казват, че градът днес с нищо не отстъпва на един средностатистически европейски град – в това се оглежда днешният град – с повече от 1760 икономически субекти от малкия и среден бизнес, с образователни, детски, здравни и социални заведения, с културни институции и възможности за спорт, които раждат шампиони, с решени битови и комунални проблеми и с все по-красива градска среда. Градът е много променен през тези 150 години, но сякаш непроменен остава верният усет на хората да решават проблемите заедно, да преодоляват различия в името на обща кауза, да съграждат един по-добър живот. И в най-острите полемики да надделява разумът. Много истина има в казаното от един виден троянец (акад. Ангел Балевски), когато го запитали „Вие от провинцията ли сте?” – той отговорил: „Не, от Троян!”

Изминалите години говорят и друго – троянци носят дълбоко в сърцето си своя град – когато живеят и работят в него, когато са близо и далече по света. Троян е град, променящ се единствено от устремения дух на хората в трудните далечни времена и в не по-лекия днешен ден.

В Деня на българската община символично ще бъде открита ремонтираната сграда на администрацията

На 12 октомври се отбелязва Денят на българската община – традиция, датираща от 1998 г. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление.

И тази година общинското ръководство е подготвило символични изненади за първите посетители и ползватели на услуги в администрацията. А в края на работния ден, от 17:00 ч. ще се проведе заключителната пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1“, във фоайето на администрацията и символично откриване на завършения обект. Всички посетители ще имат възможността да видят и видеото за Троян, посветено на 150-та годишнина от обявяването му за град, което ще бъде излъчено официално за пръв път.