Архив на категория: храна

Информация за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти – доставка на хранителни стоки

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Покана за участие в избор на изпълнител за: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на СУ ”Свети Климент Охридски”- гр.Троян – 2017 г.” по девет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – Хляб
Обособена позиция 2 – Тестени изделия
Обособена позиция 3 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад
Обособена позиция 4 – Месо и месни продукти
Обособена позиция 5 – Мляко и млечни продукти
Обособена позиция 6 – Плодове и зеленчуци
Обособ8на позиция 7 – Яйца и птиче месо
Обособена позиция 8 – Риба
Обособена позиция 9 –Други хранителни стоки

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП”
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Документация (приложение към обява за обществена пъръчка)
Изтегли образци на документите от тук