Архив на категория: Общество

Какво ще се случи, ако 3 години не сте ходили с колата си на технически преглед?

Пред нашия блок има една кола, от багажника на която расте дърво, а догодина може да роди и вишни. Стои като паметник, не съм я виждал никога в движение, нито пък съм виждал нейния собственик. Докога общината ще търпи това? Целият град е препълнен с трошки, които не се карат, но заемат места за паркиране и пречат. Плащаме си всичко, включително данък за колата на общината, а се оказва, че сме в неравностойно положение спрямо излезлите от употреба коли. Заради тези таратайки хората паркират по тротоари, детски площадки и в тревните площи“, оплаква се столичен шофьор.

Стотици са автомобилистите, които споделят неговото мнение и искат да привлекат вниманието на общината да разчисти около блоковете в жилищните квартали. Проблемът не е само в София. Грохнали непотребни автомобили, които пречат и загрозяват още повече околната среда, има и в по-малките, и в по-големите градове у нас. Решение има и то е описано в Наредбата за опазване на чистотата и управление на отпадъците на Столична община, която дава основание за премахването на излезлите от употреба автомобили. Такива наредби имат и останалите общини в България.

По принцип има постоянно действащи комисии, които обхождат кварталите за изоставени МПС-а и ги стикират, ако обаче се намират върху държавен или общински терен. Гражданите също могат да бъдат активна страна и да алармират за коли трошки.

За София сигнали се подават в съответната районна администрация или в електронното деловодство на Столична община, обясниха от кметството. След това комисия проверява на място сигнала и съответно има ли основание превозното средство да се стикира за принудително преместване. В другите градове процедурата е сходна.

Шофьор разказа как е преборил автоапашите

За да може едно МПС да бъде премахнато от улицата, условието е да е излязло от употреба и да се намира върху държавен или общински имот.

Според специална наредба излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) е отпадък, отговарящ на едно или на повече от тези условия:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост (или простичко казано колата ви не трябва да е минавала общо 3 години на технически преглед. Ако това е било 2014 година или преди това, може да попаднете под „ударите” на наредбите);

Край на разбитите стъкла от крадци, ето как да ги надхитрите

в) изоставено регистрирано МПС (което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред).

Казано по друг начин, всяка една кола може да бъде стикирана, ако е налице един или няколко от следните критерии: върху стъклото няма актуален знак за технически преглед (по-горе вече уточнихме какво се има предвид); няма предна и задна регистрационна табела и собственикът не може да се установи; табелите са от старите образци; колата е била открадната и е с прекратена регистрация; има удостоверение за изплатена тотална щета; превозното средство е било изоставено от собственика и той не се е явил в тримесечен срок от уведомяването му.

5 златни правила за дълъг живот на гумите

Освен за ръждясалите трошки, излиза, че всеки съсед, ако забележи, че колата ви от 3 години не е минавала технически преглед и ви има зъб, може да подаде сигнал в общината срещу вас и автомобилът ви да бъде стикиран за принудително преместване, независимо, че всеки ден ходите с него на работа. Както знаем, в България 70% от автопарка е стар и не малко превозни средства нямат валиден технически преглед поради куп причини.

СБА се обърна с този въпрос и към администрацията на район „Люлин“, откъдето казаха следното: „Не само съсед може да подаде сигнал. Ние имаме специално сформирана комисия, която непрекъснато обикаля районите и ако забележи такъв автомобил, ще му постави стикер. Да караш автомобил без да е минавал технически преглед повече от 2 г. от датата, на която е трябвало да се яви за такъв, е наистина голямо нарушение и според нормативните актове той вече е излязъл от употреба. Може и да се ползва, но за нас е без значение. След като няма заверен знак значи може да се приложи наредбата. Много хора протестират и че имат валидна „Гражданска отговорност”, но нас това отново не ни интересува, защото разпоредбите са ясно разписани и ние сме длъжни да ги изпълняваме“.

При тези 5 коли ангренажната верига се къса по-бързо

От район „Люлин” добавиха още, че процедурата за принудително премахване на ИУМПС се прилага и при някои частни случаи, като например за изгорели автомобили. Колата може да е абсолютно нова с всички платени такси, данъци, застраховки и т.н, но пак ще бъде стикирана, защото е унищожена при пожар и представлява отпадък.

Каква е процедурата?

При установяване на ИУМПС комисията първо поставя стикер-предписание за доброволно преместване, като се отбелязва датата. С това започва да тече 3-месечен срок. Собственикът се информира. Според наредбата, ако не бъде открит, залепването на стикера върху автомобила се счита за уведомление. В тримесечния срок стопанинът на превозното средство трябва да го махне от държавния или общински терен. Същевременно се изготвя констативен протокол за техническото състояние на автомобила, в което се описва външния му вид.

Три предмета, които веднага трябва да изхвърлите от багажника

Ако в тези 90 дни собственикът не предприеме нищо и колата му продължава да стои паркирана върху държавен или общински имот, се издава заповед за принудително преместване на излязлото от употреба МПС. Преместването върху друг общински или държавен терен не спира изпълнението на заповедта. МПС се репатрира от фирма, която има договор с общината, и се съхранява 14 дни на наказателен паркинг. Собственикът може в този двуседмичен срок да потърси возилото си, като същевременно заплати разноските по репатрирането и престоя на наказателния паркинг. Ако не го стори, колата се разкомплектова.

Заповед за принудително преместване се издава и когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен. В подобни случаи обаче процедурата може да се удължи във времето, докато полицията издирва на кого е превозното средство. При починалите собственици също има забавяне, докато се издирят всички наследници.

Сензорните екрани в автомобилите са по-опасни от бутоните, ето защо (СНИМКИ)

В Наредбата за управление на отпадъците има предвидена глоба от 300 до 1000 лв. за физическо лице, което не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване (чл. 44, ал. 2 от Наредбата – когато ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост).

В Наредбата се казва още, че излязло от употреба МПС може да се държи в частен имот.

Оказа се, че в България има не малко дела, при които собственици съдят администрацията или фирми за разкомплектоване на автомобилите им, които са били стикирани като излезли от употреба. Има такива, които губят делата. Но има и такива, които печелят.

Шофьор измисли уникална защита от „паяка“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Един от интересните казуси се развива в Пловдив миналата година. Наследник на стар ВАЗ завежда дело за нарязаната му за скрап кола, защото според него тя не била излязла от употреба. Старият съветски автомобил не бил минавал на технически преглед повече от две години от датата, на която е трябвало да отиде на преглед, но пък собственикът му плащал пътния данък и освен това го ползвал инцидентно. Съдът счита, че е абсолютно без значение дали се плаща данък или не и дали колата се ползва инцидентно. Според магистратите „за квалифицирането на автомобила като ИУМПС не е решаващ критерия за неговото обективно техническо състояние, външен вид, възможности за експлоатация и заплащане на данък, а обстоятелството дали автомобилът е с прекратена регистрация или за него не е извършван периодичен преглед за последните две години, като е без правно значение причината за неизвършване на тези прегледи.“

В този случай обаче съдебният състав се произнася в полза на собствениците, защото ответната страна не успява да докаже, че колата е била върху държавен или общински имот.

Прочети повече в Blitz.bg: https://blitz.bg/layfstayl/skorost/eto-kakvo-shche-se-sluchi-ako-3-godini-ne-ste-khodili-s-kolata-si-na-tekhnicheski-pregled_news636938.html

Цацаров иска от ДАНС данни за висши чиновници, недекларирали имущество и сметки

Такава информация се изисква и за имущества, притежавани от лицата, както лично, така и чрез свързани или подставени лица, съобщават от НОВА ТВ

Главният прокурор Сотир Цацаров изиска от председателя на ДАНС цялата налична в агенцията информация /включително и от финансовото разузнаване/ относно банкови сметки, участие в офшорни компании, притежавани недвижими имоти в чужбина и други инвестиции от лица, заемащи висши публични длъжности и недекларирани по съответния ред, съобщиха от прокуратурата.

Такава информация се изисква и за имущества, притежавани от лицата, както лично, така и чрез свързани или подставени лица.

Ето и пълния текст на писмото на Цацаров до председателя на ДАНС:

„С цел извършване на преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на прокуратурата, изпратете справка, съдържаща цялата налична в ДАНС информация /вкл. и по линия на финансовото разузнаване/, касаеща лица, заемащи висши публични длъжности относно:

-притежавани от тях /лично или чрез свързани или подставени лица/ банкови сметки в чужбина, недекларирани по съответния законов ред;

-притежавани от тях /лично или чрез свързани или подставени лица/ недвижими имоти и/или друго имущество на значителна стойност, недекларирани по съответния законов ред;

-участие /лично или чрез свързани или подставени лица/ в търговски дружества в чужбина, включително офшорни компании, без това да е декларирано по съответния законов ред;

-извършени /лично или чрез свързани или подставени лица/ разходи и инвестиции в чужбина със средства, недекларирани по съответния законов ред.

Наличната в ДАНС информация следва да бъде представена без забавяне и с максимална конкретика.“

Коварна измама: Нашенци горят с много пари заради коли, купени от Италия

Десетки българи са се простили с колите си, които са купили от Италия. Въпреки че возилата са редовни и са минали регистрация у нас, пропуск в италианското законодателство позволява продавачът да обяви колата за открадната месеци след сделката, пише БЛИЦ.

Това е най-коварната застрахователна измама в момента, защото возилото се качва в системата за издирване на Интерпол, след което следва конфискация и купувачът не може да си върне парите. Престъплението е възможно заради либерални закони, позволяващи сделките да се сключват с временни договори, предупредиха полицаи, прокурори и вносители на коли от Италия, цитирани от „Телеграф”.

Последният сигнал за подобна измама е от април с Ауди А4, купено от Ботуша.

ДАНЪЦИТЕ

Схемата се прави с коли, на които не са били плащани данъците в родината на продавача. Когато се дължи налог, регистрацията на колата може да бъде прекратена, но само ако тя бъде продадена на износ. Сделката се сключва с временен договор, който не минава през нотариус.

Когато изтече срокът на този договор, продавачът отива в полицията и казва, че колата е била открадната или от адреса му, или от място, на което няма охранителни камери. Твърди още, че талоните на колата са останали в нея и връща един или два ключа, които предварително си е запазил. По този начин печалбата за измамника е тройна – спестил е данъците, получил е пари от продажбата и накрая прибира и застраховката.

СОЛЕНО

По идентичен начин наш сънародник е изгорял с голяма сума, срещу която преди време си купил запазен джип  Ауди Q7. За да е сигурен, че автомобилът, който купува, е редовен, купувачът го закарал в полицията, където експерти проверили номерата на рама и двигател, както и други идентификационни белези.

По колата нямало никакви следи от интервенции, не фигурирала в база данни на Интерпол и купувачът я платил, минал безпроблемно каналите на КАТ и се радвал на новата си придобивка. Радостта му била помрачена, когато на прибиране към България при едно от задграничните пътувания на ГКПП „Връшка чука” колата светнала в системата на граничните власти, че се издирва в Италия за кражба и била конфискувана. При това положение собственикът не може да очаква никакво обезщетение от каското на колата.

СВИДЕТЕЛИ

Единствената му надежда е да води дела в Италия, но за целта трябва да открие свидетели, които да потвърдят, че сумата за колата е била платена. Другият вариант е българската прокуратура да води дело и да доказва пред италианските власти, че в случая става дума за измама, обясниха от държавното обвинение. И в двата случая обаче процедурата е тромава, а шансовете за успех малки, признават магистрати. „Не са масови тези измами, но ги има, и лошото е, че собственикът няма полезен ход+”, коментира разследващ.

Българи също се опитват да преметнат застрахователите. Най-масовата схема у нас е да се обявяват за откраднати коли, на които им предстои скъп ремонт. Така например на „Мерцедес” Е-клас (2009-2011), когато се счупят скоростите, ремонтът излиза 5-6 бона. „Собственикът е купил колата за 11-12 хиляди и с ремонта му настъпва на 17, затова някои предпочитат да я обявят за изчезнала”, коментира разследващ. Собственици на „Ауди” S6, някои модели „Лексус”, джипове „Волво” също прилагат тези номера.

Антон Станков получи приза за ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

Министерството на финансите бе отличено в категория „Дело на годината“ за защитата на националния интерес при международното арбитражно дело на Султанат Оман срещу България

Над 200 представители на юридическата общност бяха гости на тържествената церемония по връчването на 11-те годишни награди на „Правен свят“ и Международен правен център – „Юрист на годината“. Отличия бяха връчени в шест категории, като имаше и две специални награди. 

Гласуването определи за „Юрист на годината“ председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, който бе номиниран за усилията по въвеждането у нас на новия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (GDPR).„За нас беше предизвикателство да се справим с бизнеса, с колегите практикуващи юристи и най-вече с журналистите, на които допълнително да им разясним и да ги уверим, че новите правила ще са в полза на работата, която те извършват“, заяви при получаването на наградата Венцислав Караджов, който подчерта, че тя е признание за екипа на Комисията, в който влизат 35 служители с юридическо образование. Наградата „Юрист на годината“ бе връчена от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който благодари на „Правен свят“, че „осветява работата на всички юристи“.

 Главният секретар на Министерството на финансите Таня Георгиева получи от името на институцията наградата за „Дело на годината“. Финансовото ведомство бе отличено за защита на националния интерес по международното арбитражно дело на Султанат Оман срещу България. Неотдавна стана ясно, че Държавният резервен фонд на Оман се е отказал от иска срещу страната ни. Георгиева посочи, че до момента МФ е спечелило седем арбитражни дела със значим обществен и материален интерес и подчерта, че усилията на ведомството в тази посока ще продължат. Председателят на Комисията по правни въпроси на парламента Анна Александрова, която връчи наградата в категорията, подчерта, че тазгодишният конкурс „Юрист на годината“ е съвпаднал с честванията на 140 години от приемането на Търновската конституция. „Вярата и стремежът ни към независимост откриха пътя към свободата, а първата гаранция за тази свобода е въплътена в Конституцията“, каза Александрова. 

Специална награда за развитието на правото у нас получи Антон Станков, бивш наказателен съдия и бивш министър на правосъдието, в чийто мандат бяха направени ключови промени в Конституцията, без които членството на България в Европейския съюз би било невъзможно, а понастоящем и адвокат.„Имах щастието в моя професионален опит да видя правото от много различни страни. Бил съм съдия, бил съм министър на правосъдието четири години, което, както се опитвам да се шегувам, са две казарми, но всъщност много неща от правото за мен станаха ясни, когато станах адвокат“, заяви Станков при получаването на специалната награда. 

Изключително емоционално премина награждаването в категория „Млада кантора на година“, в която бе отличено адвокатско дружество „Димитрова и Хаджиева“. „Приветстваме всички наши колеги да избягат от страховете, които гонят всички нас. Тези страхове ни внедряват чувството, че младият адвокат е неопитен и неконкурентоспособен. Не, напротив. Тъкмо в конкуренцията се раждат високият професионализъм и добрите качества“, каза адвокат Димитрова. „Тази награда в ръцете ни доказва не само, че младши адвокати могат да учредяват адвокатски дружества, но и са правоспособни да получават награди за своята дейност. Научихме много“, каза адвокат Хаджиева. Двете благодариха и на проф. Сашо Пенов, доскорошен декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който бе гост на церемонията и в качеството му на номиниран за наградата „Юрист на годината“.

 В категорията „Кантора на годината“ победител стана адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.Наградата „Частен съдебен изпълнител на годината“ получи Иван Хаджииванов, а за „Нотариус на годината“ бе отличена Валентина Механджийска, която по-късно спечели и награда от томболата, организирана от един от спонсорите на церемонията – бижутерия GoTo.

 Бившият председател на Парижката адвокатска колегия Бернар Ватие бе отличен със специалната международна награда. Гости на церемонията „Юрист на годината“, с водещ Мира Добрева, бяха множество съдии, прокурори, следователи, членове на Висшия съдебен съвет, служители от администрацията на съдебната власт. Най-голямо представителство на юридическите професии имаше от адвокатурата, начело с ръководствата на Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия.

Reuters: Съпругата на Зеленски купила евтино от олигарх разкошен имот в Крим

Жената на новоизбрания президент на Украйна Владимир Зеленски е купила елитен апартамент в Крим, твърди агенция Reuters. Уточнява се, че покупката е била реализирана през 2013 г.

Тристайният апартамент в жилищния комплекс „Император“ в Ливадия на черноморското крайбрежие на Крим е бил купен от Елена Зеленская от олигарха и эксдепутат Александър Буряк през април 2013  за $163 893, на цена $1 263 за квадратен метър. Но минималната цена по това време в жилищния комплекс започвала от $2 800 и стигала до $5 000, отбелязва Reuters .

Според агенцията, Зеленская все още фигурира като действащ собственик на апартамента, но той е обявен за продажба на цена $790 668 или по $5 195 за квадратен метър. 

Друг украински бизнесмен и олигарх Игор Коломойски обясни пред Reuters как се е случила. Според Коломойски банката на Буряк през 2013 г изпаднала в несъстоятелност и той спешно се нуждаел от свежи пари, за да ѝ върне ликвидността, разпродавайки имоти.  

ЖК „Император“ е в топ 10 на най-добрите нови комплекси в Крим. В него има само 11 суперлуксозни апартамента. Разположен е до прочутия Ливадиски дворец, на 400 метра от брега. До морето се стиха пеша през реликтовия парк на двореца, който сега е санаториум или с лифт.  

Прочети повече в Blitz.bg: https://blitz.bg/svyat/reuters-sprugata-na-zelenski-kupila-evtino-ot-oligarkh-razkoshen-imot-v-krim-snimki_news671456.html?fbclid=IwAR3J_t8ZUyXlp4VZ2pV0c9i4887udPP6KERmqdrxD5HjWiQGg4Ei1gjNGMI