Архив на категория: Политика

ЛОВЕЧ! Проведе се обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги

В Областна администрация се проведе обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги. Във форума участваха представители на Общините, Областна дирекция „Социално подпомагане” и общинските служби, РЗИ, Регионалното управление на образованието, неправителствени организации.

Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера, като се очаква нормативният акт да уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги, стана ясно на срещата, като бе подчертано, че три са основни цели – достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.

Акцентите в проектозакона представи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Снежка Алексиева. Проектът предвижда да бъде регламентирано планиране на социалните услуги въз основа на национална карта на услугите, която ще се изготвя на базата на анализ на потребностите. Чрез нея ще бъде определен минималният пакет от социални услуги за всяка община и област. Картата има за цел да идентифицира потребностите, които следва да бъдат посрещнати чрез финансиране от държавния бюджет. Сред основните й цели са облекчаване на достъпа до услуги  чрез създаването им близо до хората; яснота и предвидимост относно дейностите, които държавата е длъжна да финансира на територията на цялата страна в изпълнение на социалната си функция; правилно планиране въз основа на реални и обективни потребности. В новата нормативна уредба ще бъдат разграничени два основни подхода за реализиране на правото на специализирани социални услуги – насочване от държавен орган в случай на риск и нужда от закрила и насочване от общината във всички останали случаи.

Под насочване в настоящата концепция следва да се разбира само удостоверяване, че лицето има право да ползва дадена специализирана услуга, а не насочване да ползва конкретна услуга, предоставяна от конкретен доставчик. Изборът къде да ползва услугата е на нуждаещия се. Задължение на доставчика ще бъде да извърши подробната оценка на потребностите с цел планиране и индивидуализиране на подкрепата за потребителя, подчерта Алексиева.

В ЗСУ ще се запази свободен режимът на създаване на услуги с общинско и частно финансиране и с оглед преценката на общината/доставчика, като за услуги, откривани от частни доставчици, ще се въведе допълнителен режим на информиране на общината, на чиято територия ще бъде предоставяна услугата.

С оглед създаването на национална карта на социалните услуги, която да определя минималния пакет от услуги, финансирани от държавата, ще бъдат направени промени в този режим, като включените в картата услуги ще бъдат създавани само по решение на общинския съвет след предварително съгласуване с АСП, като съгласуването е с оглед на съответствието с картата.

Ще бъде регламентирана и процедура за създаване с финансиране от държавния бюджет на социални услуги, които да посрещат потребностите, идентифицирани в картата, на потребители от няколко общини, поясни в представянето на концепцията Алексиева.

Макар проектът на Концепция за Закон за социалните услуги да е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика на срещата предложенията от участниците в нея не бяха много. Свое официално становище изрази Община Ловеч. В него се акцентира на важността след приемането на закона да бъде разработена и съответната подзаконова нормативна уредба, необходима за неговото прилагане. „Считаме, че въпросите, които имат нужда от допълнително обсъждане и презициране са свързани с предвидените нови правомощия на общините по отношение приемане на молби за ползване на социални услуги и необходимостта от изготвяне на първоначалната оценка за насочване към услугите. Това предполага изграждане на допълнителен административен капацитет на местно ниво. Друг важен въпрос е въвеждането на квоти за ползването на социалните услуги като нов механизъм, който е необходимо да се конкретизира и доизясни. Същото се отнася и по отношение на принципа на общинско и областно планиране на социални услуги, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Необходимо е и ясно становище от страна на Министерство на финансите по отношение на предвижданата възможност за смесено финансиране на услугите и как ще се формира и отчита бюджетът им, за да имат устойчивост”, се казва в становището на община Ловеч, представено по време на общественото обсъждане.

Зам.-областният управител Илиян Тодоров, който води обсъждането, подчерта след приключване на дебата, че Областна администрация Ловеч остава отворена за нови предложения по темата. Ако има такива те могат да бъдат изпратени по електронен път.

Позиция на ПП ГЕРБ – Ловеч относно задържаната общинска съветничка Йовка Тодорова

ПОЗИЦИЯ НА
ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКА СТРУКТУРА
ПП ГЕРБ ЛОВЕЧ

Областната и общински структура на ПП ГЕРБ Ловеч се разграничават от общинския съветник Йовка Тодорова, която е задържана с обвинение за длъжностно престъпление. Тя е разследвана и по информация на Окръжна прокуратура Ловеч срещу нея има образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление, от което според разследването са настъпили значителни вредни последици в размер на 117 300 лв. за Агенцията по заетостта.
От ПП ГЕРБ никога и по никакъв начин не сме разпъвали политически чадър над никого. Както неведнъж сме показвали, ние сме безкомпромисни към хора, които уронват името на партията с поведението и действията си. Очакваме разследващите и правораздавателни органи да си свършат работата.

ПП ГЕРБ Ловеч

Георги Терзийски: Това е закъснял с 12 години протест

Това е закъснял с 12 години протест. Това заяви пред БНР областният управител на Ловеч Георги Терзийски. Той посети протеста на ловешките медици и граждани на Ловеч, които изразиха недоволството си за час на първокласен път I-4 на пътен възел Абланица, като на 10 минути пропускаха колоните от автомобили и по този начин направиха съпричастни с проблема стотици хора от цялата страна. През целия ден и по време на гражданското неподчинение областният управител бе в непрекъсната връзка с органите на реда и координира институциите за осигуряване сигурността на гражданите и обществения ред.

Протестът на хората протече под мотото „Спасете болницата в Ловеч, не ни обричайте на смърт“.

„Това е закъснял в 12 години протест. През този период едни лекари участваха в организирането на източването на болницата, други лекари мълчаха, трети просто си заминаха от болницата, виждайки това, което се случва. Абсолютно справедливи са исканията и на лекари, медицински сестри, граждани. Винаги съм заявявал, че медицинските работници – лекари, санитари, сестри, които останаха да работят тук в Ловешката болница, са най-лоялни към нея и жителите на региона и не заслужават да не получават възнагражденията си и да не знаят какво ще бъде бъдещето на болницата. От една година държавата в лицето на това правителство търси трайно решение за проблеми, натрупани преди много, много години. Надявам се, че ще се вземе най-правилното решение и с него ще дойдат и отговорните хора, за да го заявят пред персонала на болницата“, каза пред БНР Терзийски.

Основните искания на протестиращите бяха да се обяви категорично какво ще е бъдещето на държавното лечебното заведение, да се нормализира работата с осигуряване на лекарства, медикаменти и консумативи и да се изплащат редовно заплатите.

Преди всичко това обаче хората искат правосъдие за онези, довели болницата до това състояние. „Не мога да коментирам действията на правораздавателните органи, но искрено се надявам този път да има резултат от тяхната работа“, заяви областният управител.

Областният управител Георги Терзийски се срещна с ръководството на ЧЕЗ България

Областният управител Георги Терзийски бе домакин на работна среща на ръководството на ЧЕЗ България и местните власти от областта.

„Срещите ни с ръководството на компанията са регулярни и резултатите от тях са видими в годините, което показва, че има добра комуникация между представителите на местната и държавната власт и дружествата на ЧЕЗ България. В последно време в публичното пространство се изписа и изговори много за ЧЕЗ и по-точно за смяната на собствеността й. Като областен управител, а и за хората от областта – важното е не толкова това, че има сделка, търговска практика, която е нормална за промяна в собствеността, а по-важно за мен и за жителите на областта, е това какво ще бъде направено оттук насетне, какви инвестиции са направени до момента и какви са плановете за нови инвестиции, свързани с повишаване на качеството на снабдяване с енергия на хората, важно и каква ще бъде политиката по отношение обслужването на клиентите”, каза при откриването Георги Терзийски. По думите му е изключително важно, свързано с приоритетите на областта за привличане на инвеститори и за поддържане и запазване на инвестициите в региона, взаимоотношенията и предлагането на услуги по присъединяване и обслужване на инвеститорите в областта.

Областният управител благодари на екипа на ЧЕЗ за добрата комуникация и в кризисни ситуации, и в рутинната ежедневна работа, както и за проведените много социални инициативи от Клуба на служителя на ЧЕЗ – дарителски кампании, полагане на доброволен труд в поддържането на туристическата инфраструктура в региона.

„Нашето убеждение е, че откритата и директна комуникация с местните власти е важна за предоставянето на надеждно електрозахранване и модерно обслужване за бита  и бизнеса. През изминалата, рекордна по отношение на инвестициите 2017 година, в област Ловеч ние инвестирахме 3,7 млн. лв., като 3,4 млн. лв. бяха вложени в реконструкция и обновяване на мрежата, а над 300 хил. лв. в нови присъединявания. Благодарение на инвестираните средства, както и на профилактиката и превантивните дейности, ние се справихме добре през зимния сезон, дори при лоши метеорологични условия. За настоящата година в област Ловеч предвиждаме да бъдат инвестирани близо 2 млн. лв.“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„Сред основните обекти, чието реализиране сме предвидили за 2018 г. в област Ловеч, е изграждането на нов трафопост в с. Голяма Желязна, община Троян, с 3200 метра прилежащи кабелни и въздушни линии. Инвестицията е в размер на 90 хил. лв., като чрез проекта ще  се подобри качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите в района на язовир Сопот и ще се осигури възможност за  присъединяване на нови потребители. Предвидено е и подобряване сигурността на електрозахранването в гр. Ловеч чрез подмяната на 600 метра кабелна линия средно напрежение от възлова станция Хисаря. Инвестицията е 57 хил. лв. В гр. Априлци се изпълнява реконструкция и модернизация на 3700 метра въздушна мрежа ниско напрежение с много по-сигурен усукан проводник и монтиране на  нови електромерни табла. Стойността на инвестицията е 190 хил. лв. и с нейното реализиране ще се подобри  качеството на електрозахранването на клиентите в района на местностите Маришница, Букарите и Сомлевци в гр. Априлци“, разказа Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България, за някои от по-важните обекти, планирани за 2018 г.

Евродепутатът Илхан Кючюк спечели отличието „Евродепутат на годината“ в категория „Култура и медии“

Брюксел, 21 март 2018 г. – Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк получи отличието „Евродепутат на годината“ в категория „Култура и медии“.

Председателят на Младежко ДПС бе награден по време на церемонията по връчването на ежегодните награди “MEP Awards”, която се състоя снощи в Брюксел.

„Зад тази награда стои трудът на много хора – не само моят, но и този на моя екип, на колегите ми, на всички прекрасни млади хора в ДПС, които винаги ме подкрепят в отстояването на смислените и важни каузи. Благодарен съм, защото това отличие е голямо признание и стимул да продължаваме да работим все така уверено. А признанието означава отговорност.“, коментира евродепутатът.

Илхан Кючюк е един от най-младите членове на Комисията по култура и образование в Европейския парламент. Като председател на една от най-големите младежки политически организации в Европа – Младежко ДПС – Кючюк работи активно по доклада „Нова програма за умения в Европа“. Председателят на Младежко ДПС е активно ангажиран и в посока да бъде улеснено признаването на уменията и квалификациите, което е от съществено значение за трудовата мобилност в Европа.

В борбата срещу младежката безработица Илхан Кючюк подкрепя модернизирането на професионалното образование и обучение, както и образованието за възрастни, като настоява за това държавите членки, частните и публичните дружества и институции да инвестират повече ресурси за повишаване на конкурентоспособността на служителите.

Илхан Кючюк е председател на Младежко ДПС от 2012 г. На 30-годишна възраст (през 2015 г.) е избран за вицепрезидент на Алианса на либералите и демократите за Европа, като през 2017 г. на конгреса в Амстердам бе преизбран за втори мандат.

За 14-а поредна година, престижното издание „The Parliament Magazine“ организира годишните награди за евродепутати, за да oчертае техните постижения в дадена област.