Архив на категория: Политика

Иван Миховски и ГЕРБ пишат закон за трюфела

Прескъпата гъба трюфел скоро може да влезне в българското законодателство. По въпроса работят депутати от ГЕРБ начело с Иван Миховски.

Наскоро Миховски е бил на празника на трюфела в град Угърчин, където ежегодно търсачи на гъбата се събират да обменят опит и да честват урожая. Местни събирачи се оплакали на Миховски, че от години има проблем в сектора, че масово се берат гъбите без разрешителни, не се използват кучета за търсенето, а на право се разорава почвата…

Депутатът от ГЕРБ веднага се заел със случая и обещал на трюфел събирачите, че ТРЮФЕЛА ще влезне в българското законодателство. „Целта на феста е не само да се популяризира скъпата гъба в България, но и да се опазят находищата, да има регламент. Защото масово се търсят трюфели, а находищата се унищожават. Това трябва да се регламентира със закон, да се знае през всеки един сезон какъв вид трюфел се бере, да има санкции. По този въпрос вече съм провел разговори с народни представители като с организацията съдейства именно народният представител Иван Миховски“, разясни Цветозар Мичевски, собственик на една от най-големите фирми за изкупуване на скъпата гъба.

Според искането на трюфел търсачите трябва да стане забранен извън периода 1 март – 1 юни. ГЕРБ са се ангажирали са прецизират текстовете, които да влезнат в закона за лова и дивеча. Сега трюфели могат да се берат само с разрешително, но няма ограничение кога да става това във времето.

Скъпата гъба главно се изнася в чужбина като една голяма част отива за Италия. Този бизнес изхранва 10-15 хиляди българи, които се издържат от лов на трюфели. Те настояват за закондателна инициатива, която да ограничи добива на скъпата гъба извън периода 1 март – 1 юни, за да може да се запази мицела в периода на растеж на трюфела.

Валентин Радев, Ивайло Московски и Николай Нанков подадоха оставка

Трима министри си тръгват от кабинета заради катастрофата край Своге. Премиерът Бойко Борисов поиска, а веднага след това получи оставките на министрите на вътрешните работи Валентин Радев, на транспорта Ивайло Московски и на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Още в неделя след катастрофата край Своге тримата министри са заявили готовност да поемат политическата отговорност. Депозираните оставки идват ден, след като премиерът се закани, че няма да има закрила за никого и всяко длъжностно лице ще поеме своята отговорност. Днес в Министерския съвет изявление направиха двама от тримата министри в оставка – Валентин Радев и Николай Нанков. Те признаха, че има грешки.

„Така се прави по белия свят, така постъпваме и в ГЕРБ. Ние носим политическата отговорност. Очевидно министерствата ни не са били в състояние да ни предпазят от тази трагедия”, заяви Валентин Радев.

Той подчерта, че не са се оттеглили веднага след катастрофата, защото искали да предадат цялата необходима информация на следствието и прокуратурата. По думите на Валентин Радев грешки са допуснали и трите министерства.

„Ние очевидно не сме организирали работата в министерствата, или поне аз така ги схващам нещата, така че да не се случи този инцидент. Той всъщност преля чашата”, каза Радев.

Мотиви към депозираните оставки няма. Още в неделя след катастрофата и тримата министри са заявили готовност да поемат политическата отговорност за случилото се.

„Може би координацията между ведомствата под наше ръководство не е била на нужното  ниво. Тъй като невинаги сигналът по уведомяването на друга институция за дадения дефект, за дадения проблем е достатъчен”, коментира Николай Нанков.

По думите на Валентин Радев оставките са морален акт, а не заради опозицията.

„Тук са насложени проблеми от много време назад. Но някой да е заставал да поема такава отговорност. През цялото време, през което ме питате, си мисля за онези жени и мъже там, които са в болница. И не ми е удобно да се извинявам тук и да обяснявам какво сме направили”, каза още вътрешният министър.

И Нанков, и Радев предполагат, че ще се върнат в Народното събрание. По време на официалното изявление в Министерския съвет отсъстваше Ивайло Московски заради болничен.

Предстои министерските оставки да влязат за гласуване в Народното събрание, а тримата министри остават на поста си, докато се намерят техни заместници.

ЛОВЕЧ! Проведе се обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги

В Областна администрация се проведе обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги. Във форума участваха представители на Общините, Областна дирекция „Социално подпомагане” и общинските служби, РЗИ, Регионалното управление на образованието, неправителствени организации.

Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера, като се очаква нормативният акт да уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги, стана ясно на срещата, като бе подчертано, че три са основни цели – достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.

Акцентите в проектозакона представи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Снежка Алексиева. Проектът предвижда да бъде регламентирано планиране на социалните услуги въз основа на национална карта на услугите, която ще се изготвя на базата на анализ на потребностите. Чрез нея ще бъде определен минималният пакет от социални услуги за всяка община и област. Картата има за цел да идентифицира потребностите, които следва да бъдат посрещнати чрез финансиране от държавния бюджет. Сред основните й цели са облекчаване на достъпа до услуги  чрез създаването им близо до хората; яснота и предвидимост относно дейностите, които държавата е длъжна да финансира на територията на цялата страна в изпълнение на социалната си функция; правилно планиране въз основа на реални и обективни потребности. В новата нормативна уредба ще бъдат разграничени два основни подхода за реализиране на правото на специализирани социални услуги – насочване от държавен орган в случай на риск и нужда от закрила и насочване от общината във всички останали случаи.

Под насочване в настоящата концепция следва да се разбира само удостоверяване, че лицето има право да ползва дадена специализирана услуга, а не насочване да ползва конкретна услуга, предоставяна от конкретен доставчик. Изборът къде да ползва услугата е на нуждаещия се. Задължение на доставчика ще бъде да извърши подробната оценка на потребностите с цел планиране и индивидуализиране на подкрепата за потребителя, подчерта Алексиева.

В ЗСУ ще се запази свободен режимът на създаване на услуги с общинско и частно финансиране и с оглед преценката на общината/доставчика, като за услуги, откривани от частни доставчици, ще се въведе допълнителен режим на информиране на общината, на чиято територия ще бъде предоставяна услугата.

С оглед създаването на национална карта на социалните услуги, която да определя минималния пакет от услуги, финансирани от държавата, ще бъдат направени промени в този режим, като включените в картата услуги ще бъдат създавани само по решение на общинския съвет след предварително съгласуване с АСП, като съгласуването е с оглед на съответствието с картата.

Ще бъде регламентирана и процедура за създаване с финансиране от държавния бюджет на социални услуги, които да посрещат потребностите, идентифицирани в картата, на потребители от няколко общини, поясни в представянето на концепцията Алексиева.

Макар проектът на Концепция за Закон за социалните услуги да е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика на срещата предложенията от участниците в нея не бяха много. Свое официално становище изрази Община Ловеч. В него се акцентира на важността след приемането на закона да бъде разработена и съответната подзаконова нормативна уредба, необходима за неговото прилагане. „Считаме, че въпросите, които имат нужда от допълнително обсъждане и презициране са свързани с предвидените нови правомощия на общините по отношение приемане на молби за ползване на социални услуги и необходимостта от изготвяне на първоначалната оценка за насочване към услугите. Това предполага изграждане на допълнителен административен капацитет на местно ниво. Друг важен въпрос е въвеждането на квоти за ползването на социалните услуги като нов механизъм, който е необходимо да се конкретизира и доизясни. Същото се отнася и по отношение на принципа на общинско и областно планиране на социални услуги, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Необходимо е и ясно становище от страна на Министерство на финансите по отношение на предвижданата възможност за смесено финансиране на услугите и как ще се формира и отчита бюджетът им, за да имат устойчивост”, се казва в становището на община Ловеч, представено по време на общественото обсъждане.

Зам.-областният управител Илиян Тодоров, който води обсъждането, подчерта след приключване на дебата, че Областна администрация Ловеч остава отворена за нови предложения по темата. Ако има такива те могат да бъдат изпратени по електронен път.

Позиция на ПП ГЕРБ – Ловеч относно задържаната общинска съветничка Йовка Тодорова

ПОЗИЦИЯ НА
ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКА СТРУКТУРА
ПП ГЕРБ ЛОВЕЧ

Областната и общински структура на ПП ГЕРБ Ловеч се разграничават от общинския съветник Йовка Тодорова, която е задържана с обвинение за длъжностно престъпление. Тя е разследвана и по информация на Окръжна прокуратура Ловеч срещу нея има образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление, от което според разследването са настъпили значителни вредни последици в размер на 117 300 лв. за Агенцията по заетостта.
От ПП ГЕРБ никога и по никакъв начин не сме разпъвали политически чадър над никого. Както неведнъж сме показвали, ние сме безкомпромисни към хора, които уронват името на партията с поведението и действията си. Очакваме разследващите и правораздавателни органи да си свършат работата.

ПП ГЕРБ Ловеч

Георги Терзийски: Това е закъснял с 12 години протест

Това е закъснял с 12 години протест. Това заяви пред БНР областният управител на Ловеч Георги Терзийски. Той посети протеста на ловешките медици и граждани на Ловеч, които изразиха недоволството си за час на първокласен път I-4 на пътен възел Абланица, като на 10 минути пропускаха колоните от автомобили и по този начин направиха съпричастни с проблема стотици хора от цялата страна. През целия ден и по време на гражданското неподчинение областният управител бе в непрекъсната връзка с органите на реда и координира институциите за осигуряване сигурността на гражданите и обществения ред.

Протестът на хората протече под мотото „Спасете болницата в Ловеч, не ни обричайте на смърт“.

„Това е закъснял в 12 години протест. През този период едни лекари участваха в организирането на източването на болницата, други лекари мълчаха, трети просто си заминаха от болницата, виждайки това, което се случва. Абсолютно справедливи са исканията и на лекари, медицински сестри, граждани. Винаги съм заявявал, че медицинските работници – лекари, санитари, сестри, които останаха да работят тук в Ловешката болница, са най-лоялни към нея и жителите на региона и не заслужават да не получават възнагражденията си и да не знаят какво ще бъде бъдещето на болницата. От една година държавата в лицето на това правителство търси трайно решение за проблеми, натрупани преди много, много години. Надявам се, че ще се вземе най-правилното решение и с него ще дойдат и отговорните хора, за да го заявят пред персонала на болницата“, каза пред БНР Терзийски.

Основните искания на протестиращите бяха да се обяви категорично какво ще е бъдещето на държавното лечебното заведение, да се нормализира работата с осигуряване на лекарства, медикаменти и консумативи и да се изплащат редовно заплатите.

Преди всичко това обаче хората искат правосъдие за онези, довели болницата до това състояние. „Не мога да коментирам действията на правораздавателните органи, но искрено се надявам този път да има резултат от тяхната работа“, заяви областният управител.