Одобрени са първите две проектни предложения за …

С Решение от 16.06.2016 г. на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“, (сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Троян) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Общата стойност на проекта възлиза на 721 323,44 лв., което представлява 100% безвъзмездна помощ, като са предвидени дейности за организация и управление на проекта; провеждане на Обществени поръчки; изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг); упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект; публичност и визуализация на проекта и одит.

Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. С изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки, а именно – топлоизолация на външните  стени и покрива, подмяна на дограма, обновяване на отоплението, вентилацията и осветлението, сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и ще достигне клас на енергопотреблениe „В“. Също така ще се изпълнят и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване – ремонт на покривите, възстановителни СМР в помещенията, възстановяване и укрепване на дефектирали елементи от конструкцията на сградата, ремонт на гръмоотводната и оповестителна инсталация, ремонт на Ел и В и К инсталацията.

Срокът за изпълнение на всички дейности е двадесет календарни месеца от датата на подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ.  Очаква се насрочване на датата за сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПРР по одобреното проектно предложение.

С Решение от 28.06.2016 г.  на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 е одобрено и второто проектно предложение -„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ (сградата на НЧ „Наука -1870 г.“ – гр. Троян) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 169 406,04 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 153 638,04 лв., а собственият принос на общината  възлиза на 15 768,00 лв.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
Връзки с обществеността

Одобрени са първите две проектни предложения за …

С Решение от 16.06.2016 г. на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“, (сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Троян) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Общата стойност на проекта възлиза на 721 323,44 лв., което представлява 100% безвъзмездна помощ, като са предвидени дейности за организация и управление на проекта; провеждане на Обществени поръчки; изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг); упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект; публичност и визуализация на проекта и одит.

Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. С изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки, а именно – топлоизолация на външните  стени и покрива, подмяна на дограма, обновяване на отоплението, вентилацията и осветлението, сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и ще достигне клас на енергопотреблениe „В“. Също така ще се изпълнят и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване – ремонт на покривите, възстановителни СМР в помещенията, възстановяване и укрепване на дефектирали елементи от конструкцията на сградата, ремонт на гръмоотводната и оповестителна инсталация, ремонт на Ел и В и К инсталацията.

Срокът за изпълнение на всички дейности е двадесет календарни месеца от датата на подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ.  Очаква се насрочване на датата за сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПРР по одобреното проектно предложение.

С Решение от 28.06.2016 г.  на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 е одобрено и второто проектно предложение -„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ (сградата на НЧ „Наука -1870 г.“ – гр. Троян) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 169 406,04 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 153 638,04 лв., а собственият принос на общината  възлиза на 15 768,00 лв.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
Връзки с обществеността

Община Троян на върха в националния конкурс на …

Както съобщихме по-рано, Община Троян за поредна година се включи в годишния национален конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти“. Организаторите на конкурса съобщиха, че Община Троян е класирана на първо място в годишния конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за 2015 г. в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” – с практиката „Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка“ и на трето място в категория „Най-прозрачна общинска администрация“.

След двете 3-ти места в категорията „Най-добра практика за партньорство“ (за 2013 г. и 2014 г.), Община Троян отново е на върха, както през 2012 г. А в категорията „Най-прозрачна общинска администрация“ се изкачи от 7-мо място за 2012 г., през две 4-ти места за 2013 г. и 2014 г. до 3-то място за 2015 г.

Организаторите на конкурса поднесоха своите поздравления за упорития труд и възходящите резултати на екипа на общината. Връчването на наградите ще бъде на тържествена церемония на 7 юли 2016 г. в гр. София, като Община Троян ще получи статуетката от миналогодишния носител на приза – Община Русе.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
Връзки с обществеността

Община Троян на върха в националния конкурс на …

Както съобщихме по-рано, Община Троян за поредна година се включи в годишния национален конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти“. Организаторите на конкурса съобщиха, че Община Троян е класирана на първо място в годишния конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за 2015 г. в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” – с практиката „Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка“ и на трето място в категория „Най-прозрачна общинска администрация“.

След двете 3-ти места в категорията „Най-добра практика за партньорство“ (за 2013 г. и 2014 г.), Община Троян отново е на върха, както през 2012 г. А в категорията „Най-прозрачна общинска администрация“ се изкачи от 7-мо място за 2012 г., през две 4-ти места за 2013 г. и 2014 г. до 3-то място за 2015 г.

Организаторите на конкурса поднесоха своите поздравления за упорития труд и възходящите резултати на екипа на общината. Връчването на наградите ще бъде на тържествена церемония на 7 юли 2016 г. в гр. София, като Община Троян ще получи статуетката от миналогодишния носител на приза – Община Русе.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
Връзки с обществеността

За първия Джулай на Балкана

* Успешно ли бе това начало и дали Джулая на Балкана ще се наложи? Може би е рано да се каже
Прощапулник
Посрещане на първия юлски изгрев, 2016 г., при Арката на Беклемето, сн. Нико Заричинов
ЗА ПЪРВА година Община Троян – инициатор е специалистът по туризъм в общинската администрация Христо Ангелов – организира посрещане на юлския…

Всички новини от и за Троян на едно място.